Regulamin Czarteru

 1. Najemca zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 30%
  wartości ceny najmu.

 2. Pozostała należność w wysokości 70% najemca jest zobowiązany
  uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru.

 3. W przypadku rezygnacji z czarteru jachtu przez najemcę w
  terminie krótszym niż 30 dni od daty rozpoczęcia czarteru zaliczka
  nie podlega zwrotowi.

 4. Prowadzący jacht musi posiadać stopień żeglarski żeglarza
  jachtowego.

 5. W dniu rozpoczęcia czarteru, najemca uiszcza wynajmującemu
  kaucję w wysokości 30 % wartości kwoty czynszu, ale nie
  mniejszą niż 300zł; celem zabezpieczenia czynszu i zwrotu
  kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu nie spowodowane
  zwyczajnym jego używaniem. Kaucja zostanie zwrócona najemcy
  w dniu zwrotu przedmiotu najmu.

 6. W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym kaucja ulega
  przepadkowi, a najemca za każdą rozpoczętą dobę czarteru
  uiszcza opłatę w wysokości 300zł.

 7. Odbiór i zwrot jachtu odbywa się w porcie w Węgorzewie.

 8. W porcie znajduje się węzeł sanitarny z natryskami, sklep, tawerna
  oraz strzeżony parking.

 9. Istnieje możliwość zostawienia samochodu na parkingu strzeżonym.